Telia lanserar globalt partnerprogram för att slå sig in på företagsmarknaden

Telia International Carrier (Telia IC) lanserar i dag ett globalt partnerprogram som öppnar dörrar till företagsmarknaden. Först ut som samarbetspartner blir Damovo SA, en multinationell systemintegratör. Detta är helt i linje med Telias tidigare aviserade strategi, att närma sig företagsmarknaden via globala partnersamarbeten.
Övergången från att enbart vara en carrier på en grossistmarknad till att även sälja mot företagsmarknaden indirekt via partners är nu fullbordad. Det nya Telia IC Business Partner Program har gjort övergången möjlig. Tillgång till fler och större försäljningskanaler via systemintegratörer är nyckeln i sammanhanget. - Programmet är särskilt utformat att passa multinationella systemintegratörer och liknande företag. Vi värderar marknaden till ett par miljarder euro, säger Erik Heilborn, VD Telia International Carrier. Den starka trend, där IT möter telekom, är mycket intressant och vi har siktet inställt på att kontraktera åtminstone fyra av världens tio största systemintegratörer till vårt partnerprogram. Vi är oerhört nöjda med att Damovo SA är vår premiärpartner. För Damovo innebär partnerskapet med Telia IC en helt ny möjlighet att erbjuda sina kunder långsiktiga lösningar som binder samman IT med telekom. - I enlighet med vår strategi undviker vi att konkurrera med kontrakterade partners, säger Pär Lindholm, Global Channel Manager på Telia IC samt den person som konstruerat programmet. Vi närmar oss inte deras kunder direkt. Detta, i kombination med det faktum att Telia IC är en stark spelare på marknaden med goda hårdvaruleverantörskontakter, talar till vår fördel. Det nya partnerprogrammet har fördelar för alla tre inblandade parter. Dagens system-integratörer behöver kunna integrera IT-tjänster med telekomtjänster för att binda till sig kunder med fördelaktiga "service-level-agreements" (SLA). Att då även få tillgång till en bred och flexibel produktportfölj är en viktig fördel ur försäljningssynpunkt. Slutkunden, å sin sida, kan luta sig tillbaka, koppla av och veta att eventuella problem med deras avancerade och specialanpassade IT- och telekomlösningar kan åtgärdas med ett enda telefonsamtal. För Telia IC är fördelen med programmet uppenbar; fler marknadsandelar och högre vinst. Om Telia International Carrier Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag en av Europas ledande carriers för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier täcker Skandinavien, Europa och USA. Nätet täcker cirka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer och 120 platser för kunden att ansluta sig.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se