Telia Mobile effektiviserar butiksverksamheten i Finland

Telia Mobile Finland överlåter 31 av sina Telia-butiker i Finland till TeleMaaria Oy
som ett led i effektiviseringen av verksamheten.
Telia-butikerna som ingår i överlåtelsen finns representerade på orter i Finland utanför Telia Mobiles GSM 1800-nät. Telia Mobiles försäljningsverksamhet fortsätter att drivas via de kvarvarande 54 butikerna. - Överlåtelsen är en del i Telia Mobiles effektivisering av verksamheten i Finland. Genom renodlingen av butiksverksamheten, till områden där vi idag har mobiltäckning, kan vi fokusera på ökad försäljning, säger Erik Hallberg, t f chef för Telia Mobile Finland. Telia Mobile äger och driver ett GSM 1800-nät med täckning i de största finska städerna inklusive Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Jyväskylä och Lahtis med en total befolkningsmängd på cirka 2,5 miljoner invånare.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se