Telia Mobile i avtal med Vattenfall om mobilnätskapacitet

Telia Mobile har ingått avtal med Vattenfall om leverans av mobil nätkapacitet. Avtalet ingår inom ramen för Telia Mobiles samlade tredjepartsaffär för försäljning av trafik, innehåll och tjänster till andra företag i Norden. Tredjepartsaffärer med fristående
service providers är en växande marknad och utgör en viktig del i den fria konkurrensen på mobilmarknaden.
- Tredjepartsaffären med fristående service providers, innehållsleverantörer och systemintegratörer är en viktig tillväxtmarknad inom ramen för Telia Mobiles nordiska strategi, säger Kenneth Karlberg, VD, Telia Mobile AB. Företaget har sedan länge stöttat den fria konkurrensen på mobilmarknaden och vi har idag ett flertal avtal med olika företag kring utveckling och tillhandahållande av mobila tjänster. Genom att hyra nätkapacitet i Telias mobila nät kan kunden bland annat själv utveckla det egna produktutbudet med mobila tjänster. - För Vattenfall är avtalet viktigt för att kunna fullfölja flerproduktstrategin mot Vattenfalls konsumentkunder, säger Jan-Åke Karlsson, chef för Vattenfall Försäljning Sverige. Vattenfall har idag drygt 600 000 elkunder, varav ca 100 000 har valt Vattenfall som leverantör av fast telefoni. Genom att nu även kunna erbjuda mobiltelefonitjänster stärks kundrelationen ytterligare, fortsätter Jan-Åke Karlsson. Lanseringen av mobiltelefonitjänster till vattenfalls elkunder kommer att påbörjas efter sommaren. Ambitionen är att en betydande del av de kunder som idag erhåller fast telefoni via Vattenfall, även skall ha Vattenfall som leverantör av mobiltelefoni. Tredjepartsaffären, kallad B2B inom Telia Mobile, drivs samlat på nordisk basis sedan 1 april med försäljning av trafik, tjänster och innehåll till andra företag. Telia Mobile har idag avtal med totalt 14 service providers inklusive Vattenfall. Telia Mobile har även avtal med ett stort antal innehållsleverantörer. Chef för B2B är Erik Hallberg.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se