Telia och Stockholms läns landsting i storaffär

Telia har tecknat avtal med Stockholms läns landsting om att förse cirka 7.000 användare med avancerade IT-tjänster.
Avtalet är tecknat med Södersjukhuset AB och Stockholms produktionsområde. Det omfattar IT-tjänster som är kopplade till sjukvårdens verksamhetskritiska system och applikationer. I första hand handlar det om att tillhandahålla systemdrift, nätdrift och olika former av helpdesk-funktioner och administration av behörigheter, men också drift av arbetsplatser. - Sjukvården har extremt höga krav på tillgänglighet och dygnet-runt-service, vilket Telia nu kommer att tillgodose, säger Hans Loewy, försäljningsdirektör på Telia. Avtalet löper över fyra år och värt sammanlagt cirka 100 Mkr. Den 1 oktober i år ska samtliga funktioner vara i drift. - Avtalet kräver ett aktivt samarbete av alla tre parter, och jag tror och hoppas på att vi tillsammans kan driva IT-lösningarna framåt. Telia har en stor bredd när det gäller frågor kring systemdrift och kommunikation, säger Mats Nomberg, IT-chef på Södersjukhuset. Telia förbinder sig även att stödja Stockholms läns landsting i samband med att nya system ska införas och testas.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se