Telia säljer kapacitet till tyska kabeloperatören ISH

Telia International Carrier kommer att leverera kapacitet till den tyska kabeloperatören ISH mellan Düsseldorf, Köln, Mannheim och Stuttgart. ISH får även tillgång till Telia International Carriers åtta colocation centrer på ovan nämnda sträckningar.
Telia International Carrier levererar en fiberoptisklösning bestående av två svarta fiberpar över en 500 kilometer lång sträcka, som sammankopplar de tyska städerna Düsseldorf och Köln med Mannheim och Stuttgart. Telia kommer även att förse ISH med support för installation, drift och underhåll samt colocation-tjänster. - ISH är en strategiskt viktig kund för oss med tanke på att den kraftiga utvecklingen av bredband på den tyska marknaden vilket betyder avsevärd tillväxtpotential för Telia IC, säger Erik Heilborn, VD Telia International Carrier. Affären med ISH stärker vår position. Kabeloperatörer som ISH som kräver en tillförlitlig högpresterande infrastruktur är en väldigt intressant målgrupp för Telia. ISH är dotterbolag till Callahan Callahan Associates International som driver kabelnätet i de befolkningstäta regionerna Norra Rhen-Westfalen samt Baden-Württemberg. Expansionen av ovanstående sträckor är en del av ISH:s strategi att förflytta existerande kabelnät till ett interaktivt fiberbaserat bredbandsnät. - När vi nu uppgraderar vårt kabelnät för att passa modern bredbandsstandard behöver vi en pålitlig högpresterande nätplattform som möjliggör erbjudande av eftertraktade bredbandstjänster till våra kunder, som höghastighets Internet-access. Vi behöver också en partner som vi kan bygga långsiktiga relationer med, Telia International Carrier uppfyller båda kraven, säger Chuck Carroll, teknisk direktör på ISH. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag en av Europas ledande carriers för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier täcker Skandinavien, Europa och USA. Nätet täcker cirka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer och 120 platser för kunden att ansluta sig.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se