Telia-undersökning visar att var fjärde hushåll placerar datorn i vardagsrummet

Telia har genomfört en Gallup-undersökning om datoranvändande hos svenska hushåll med bredbandsuppkoppling. Undersökningen visar att datorn har fått ny placering i hemmet.
Undersökningen är gjord för att utreda hur internetanvändarnas vanor förändras när de får bredband. Av de tillfrågade placerar nästan en fjärdedel (24 %) datorn i vardagsrummet, 34 % placerar den i sovrummet, 4 % i hallen och 3 % i köket. Den vanligaste placeringen är dock fortfarande arbetsrummet där fyra av tio (40 %) har sin dator. - Bredbandsuppkoppling bidrar således till att förändra datorns placering, från att tidigare i stor utsträckning enbart varit placerad i arbetsrummet har nu många lyft in datorn till mer familjära rum som vardagsrummet, köket och hallen, fortsätter Indra Åsander. På frågan "hur många datorer har ni i hemmet"? Svarar hälften (51 %) av hushållen att de har en dator. Detta ska ställas mot att ca 22 % av de tillfrågade i denna undersökning är ensamhushåll. Nästan tre av tio (28 %) har två datorer i hemmet och drygt en av tio (13 %) har hela tre datorer. - Det här visar att datorn i högre grad används av många i hushållet och kanske även för gemensamma aktiviteter, då flera av de tillfrågade investerat i fler än en dator, kommenterar Indra Åsander, chef Telia Internet Services. Undersökningen är gjord bland 600 slumpvis utvalda bredbandskunder hos Telia (Telia ADSL och com hem internet cable) under perioden 2001-11-11 till 2001-11-18 (felmarginal +/- 4 %).

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se