Telia-undersökning visar ökad användning av Internet för studier

Telia har genomfört en Gallup-undersökning som visar att cirka hälften av alla studerande som har bredbandsuppkoppling hemma, använder Internet i skolarbetet. 32 procent av de tillfrågade uppger att de använder Internet i skolarbetet mer eller mycket mer sedan de skaffat bredbandsuppkoppling.
Undersökningen är gjord för att utreda hur internetanvändarnas vanor förändras när de får bredband. Bland de aktiviteter som ökar är användning av Internet för skolarbete. Användarna kan här vara såväl vuxenstuderande som barn med traditionellt skolarbete. Cirka hälften av de tillfrågade uppger att de använder Internet vid studier och 32 procent svarar att de använder Internet mer eller mycket mer än tidigare med telefonuppringt modem. - Dagens studenter använder ofta Internet som första informationskälla. De här siffrorna visar på att bredbandsuppkopplingen innebär snabbare och enklare möjligheter att söka information samt kommunicera med andra, som till exempel andra studenter och lärare, kommenterar Indra Åsander, chef för Telia Internet Services. En av de absolut vanligaste aktiviteterna bland de tillfrågade kunderna är just informationssökning via Internet. Nära tre av tio hushåll är uppkopplade mer än sex timmar mer per dag, jämfört med innan. Undersökningen är gjord bland 600 slumpvis utvalda bredbandskunder hos Telia (telia ADSL och com hem internet cable) under perioden 2001-11-11 - 2001-11-18 (felmarginal +/- 4%).

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se