Teliaundersökning visar bredbandsbehov hos småföretag

Telias undersökning visar att 80 procent av Sveriges 800 000 småföretag är uppkopplade till Internet. Majoriteten är fortfarande anslutna via modem, men ungefär hälften av företagen uppger sig ha behov av bredband inom de närmaste 18 månaderna.
Undersökningen är genomförd av TEMO på uppdrag av Telia. Sammanlagt har 1001 småföretagare med upp till nio anställda intervjuats. Fler än hälften av företagen har en till två arbetsstationer med Internetuppkoppling. Majoriteten har en omsättning på över en miljon kronor. Idag är 80 procent av Sveriges småföretag uppkopplade till Internet. Två av tio har bredbandsanslutning och av dessa har övervägande delen valt bredband i telefonjacket (ADSL). Bland dem som inte har bredbandsanslutning är sex av tio uppkopplade via modem och två av tio har ISDN-anslutning. Åtta av tio småföretag känner till att man kan få bredband i telefonjacket, men knappt tre av tio uppgav det spontant. - De svenska småföretagen hänger med ganska bra i bredbandsutvecklingen, säger Indra Åsander, affärsområdeschef för Telia Internet Services. Men vi ser ett litet glapp mellan småföretag och de större företagen, där det på sikt är viktigt att höja Internetmognaden för att småföretag inte ska tappa i konkurrenskraft. I västra Svealand, norra Norrland och i Göteborg, Malmö och Stockholm finns en större anslutningsgrad till ADSL än bland den genomsnittlige småföretagaren. Där är också kunskapen om ADSL något högre än i övriga landet. - I de regioner där bredbandsanslutningen har kommit längre än genomsnittet har kommunerna ofta bidragit till utvecklingen, säger Indra Åsander. Ett tydligt exempel är Norrland, där kommuner och lokalt näringsliv med gemensamma krafter har satt fart på Internetutvecklingen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se