Teliaundersökning visar kraftig ökning av distansarbete

Drygt hälften av alla som har möjlighet att arbeta hemifrån utnyttjar detta, mycket eller något mer, när de får tillgång till bredband. Det visar en undersökning som Telia låtit Gallup genomföra för att ta reda på hur vanorna förändrats i hushåll som får bredband.
De tillfrågade i undersökningen har i vissa fall inte haft tillgång till Internet tidigare, men de flesta har kunnat koppla upp sig hemifrån med hjälp av telefonmodem. En av fördelarna med bredband som utnyttjas flitigt av de undersökta hushållen är de ökade möjligheterna att arbeta hemifrån. Bland de som har möjlighet att "i stor utsträckning" arbeta hemifrån uppger en klar majoritet, 55 procent av de tillfrågade, att de idag gör detta något mer eller mycket mer än innan de hade tillgång till bredband hemma. Så här fördelar sig siffrorna i denna grupp: · Nästan fyra av tio, eller 38 procent, av personerna i gruppen arbetar hemma mycket mer än tidigare. · Knappt en av fem, eller 17 procent, i samma grupp arbetar hemma något mer än tidigare. - Detta visar att bredband på ett konkret vis förändrar människors vardagsliv och i förlängningen även samhället, på ett positivt sätt. Att få möjlighet att kunna arbeta effektivt hemifrån välkomnas av de allra flesta, även om en knapp majoritet av våra kunder uppger att de inte kan sköta arbetet hemifrån säger Indra Åsander, chef för Telia Internet Services. Även bland de som har möjlighet att "i viss mån" arbeta hemifrån är det många som gör det betydligt mer efter att ha fått bredband. · Knappt en av fem, eller 17 procent, av dessa arbetar mycket mer hemma än tidigare
· En av fyra, eller 26 procent, av dessa arbetar något mer hemma än tidigare. Undersökningen är gjord bland 600 slumpvis utvalda bredbandskunder hos Telia (Telia ADSL och com hem Internet cable) under perioden 2001-11-11 till 2001 11-18

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se