Att tänka på innan det börjar blixtra och dundra!

Åskans härjningar lämnar varje sommar många hundra telefoner ur funktion och antalet samtal till Telias felanmälan fördubblas. Men innan man ringer felanmälan, bör man kontrollera om kontakten med telenätet är bruten eller om det är fel på den egna telefonen. Det gör man enkelt genom att koppla ur samtliga apparater anslutna till nätet och sedan ansluta en annan telefon till det första telefonjacket i bostaden. Ungefär hälften av alla fel som anmäls efter ett åskväder finns i kundens egen utrustning.
När blixten slår ner alstras spänningar i el- och teleledningar, som kan skada elektriska apparater. Särskilt utsatta är sådana, som är kopplade både till el- och telenäten såsom telefonsvarare, faxapparater och datorer via modem. De ger åskspänningarna en attraktiv väg att nå "jord" genom överslag mellan el- och telenäten på flera kilometers avstånd från själva nedslaget. Skydda din teleutrustning! Bor man i områden med långa luftledningar för el och tele är det särskilt viktigt att skydda sina apparater. Det finns flera olika typer av skydd att installera. Priserna varierar från några hundralappar och uppåt. "Många gånger kan det vara klokt använda pengar med tanke på det ökande antalet ut-rustningar i hemmen", framhåller Hans-Göran Öhlin på Telia-ägda Skanova. Han ingår i ett internationellt nätverk av experter, som arbetar med skydd mot elektromagnetiska effekter. Prata inte i telefon, då åskan går! Låt telefonen vara när åskan går! Det är det enklaste och bästa rådet, som Telia alltid ger åt sina kunder. Ringer det, så låt bli att svara! Risken för olyckor är stor, då blixten letar sig in i huset längs telefonledningen, genom telefonluren och vidare genom den som råkar stå och prata i telefon just då. Konsekvenserna vid ett sådant åsknedslag kan variera alltifrån en stöt till en rejäl smäll, som ger hörselskador. Råkar man samtidigt luta sig mot en t ex diskbänk eller någon köksmaskin kan det leda till än mer allvarliga konsekvenser. Koppla bort innan ovädret kommer! Det bästa är om man har möjlighet att kopplar ur telefoner, faxar och datorer innan ovädret bryter ut. Ta t.ex. alltid som en god regel att koppla ur samtliga anslutningar till el- och telenäten, innan du åker på semester. "Men låt hellre bli om åskan redan går. Har du otur kan blixten slå ner, samtidigt, som du håller på att koppla ur din utrustning", säger Hans-Göran Öhlin. Trådlöst och handsfree går oftast bra - men tänk på var du står! Om man måste prata i telefon så är mobiltelefon eller trådlös telefon att föredra. Man bör dock undvika att stå utomhus på ett olämpligt ställe t ex i närheten av höga träd och master eller på öppna fält. Och tänk på att göra samtalet så kort som möjligt för att minska risken. Miljoner satsas på förbättrat åskskydd
Skanova, som driver och utvecklar landets största nät för telefoni, Internet och telekom, satsar varje år 10-tals miljoner för att förbättra åskskyddet. "Med hjälp av den statistik vi för över var och hur stora skador vi fått i olika områden, sker insatser, för att förbättra åskskyddet. Detta metodiska åtgärdsprogram påbörjades efter den åskrika sommaren 1997. Vi har sedan följt upp kostnaderna för skador inom dessa områden och funnit en minskning med 70 procent". "Vi har även tillgång till det åskpejlingssystem, som SMHI driver, och kan därigenom få fram de områden, där åskskyddet är särskilt dåligt, dvs områden med lite åska, men ändå åskskador, och där sätta in åtgärder. Då vi har drygt 6 000 telestationer i vårt land, är detta ett åtgärdsprogram på lång sikt". Trots alla insatser för att förbättra åskskyddet så drabbas Telia varje år av skador i nätet till följd av åskväder. "Förra året reparerade vi åskskador för drygt 100 miljoner efter åskans härjningar", avslutar Hans-Göran Öhlin.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se