Skanova skriver telefoniavtal med Vattenfall

Skanova har tecknat avtal med Vattenfall AB om leverans av telefoni till Vattenfalls närmare 100 000 telekunder. Avtalet börjar gälla från den 1 juli 2002 och omfattar nationella och internationella samtal samt trafik mellan det fasta nätet och det mobila.
Genom Skanovas tjänst TeleHost kan Vattenfall fungera som telefonioperatör utan att behöva investera i uppbyggnad och drift av ett eget telenät. Driftövervakning och faktureringsunderlag till Vattenfall ingår i TeleHost och utförs av Skanova. - Vi etablerar nu ett samarbete med landets största nätoperatör med både Internet, bredbands- och telekomtjänster i sitt tjänsteutbud. Det ger oss möjlighet att utveckla nya tjänster och ge våra kunder ännu bättre service i framtiden, säger Per Thorin, produktansvarig chef på Vattenfall Sverige. Sedan 1999 har Vattenfall erbjudit sina elabonnenter möjligheten att även köpa fast telefoni. Det nu ingångna avtalet innebär, att kunderna behåller sina telefonnummer. De kan fortsätta använda Plustjänsterna medflyttning, vidarekoppling, trepart, förfrågan och pendling. Skanovas försäljningsdirektör Monica Björk bedömer överenskommelsen som strategiskt viktig och utvecklingsbar: - Vattenfall är en mycket intressant kund, som kompletterar sin kärnaffär med erbjudande om telefonitjänster till sina över 600 000 elkunder. Fakta om Skanova
Skanova, som driver och utvecklar Sveriges största nät för telefoni-, internet- och bred-bandstjänster, ingår i Teliakoncernen. Nätet, tjänsterna och kompetensen står till alla aktörers förfogande. Målet är att tillgodose ökande behov av kvalificerade tjänster. Utmaningen är att öka våra kunders konkurrenskraft genom banbrytande och ibland oväntade lösningar. Skanova har 2700 medarbetare och omsätter 22 miljarder kronor årligen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se