Telia får mångmiljonorder när Kalmar IT-satsar

Telia och Regionförbundet i Kalmar län har i dag tecknat avtal om utbyggnad av stamnätet i Kalmar län. Uppgörelsen innebär att cirka 85 procent av hushållen och cirka 90 procent av företagen i regionen har möjlighet att få tillgång till bredband under 2003. I samma upphandling har Telia också fått en order på nätlösningar till länets 12 kommuner och Landstinget i Kalmar län. Totalt är avtalen värda cirka 235 miljoner kronor under fem år.
Det regionala stamnätet kommer att ha en kapacitet på 1 Gbit/s och binda samman 121 orter i länet. I uppgörelsen ingår också att ett 70-tal telefonstationer skall uppgraderas till ADSL-standard. Nätet byggs av Skanova, som är en nätgrossist inom Teliakoncernen, kommer att sköta den framtida driften. När nätet är fullt utbyggt 2:a kvartalet 2003 kommer hushåll och företag i regionen att kunna ansluta sig via koppar- eller fiberanslutningar med hastigheter från 500 Kbit/s upp till 1 Gbit/s. Nätet står öppet för alla operatörer och service providers som vill erbjuda sina tjänster. Telia Partner har i samma upphandling fått uppdraget att leverera förvaltningsnät till länets 12 kommuner och Landstinget i Kalmar län. Nätet bygger på koppar- och fiberanslutningar till det regionala stamnätet. - Det här avtalet visar att det går att få till stånd kraftfulla och fungerande samarbetslösningar på regional nivå. Vi hoppas att denna uppgörelse skall följas av fler, säger Marianne Nivert, VD och Koncernchef Telia AB. - Regionförbundet i Kalmar län är ett av fyra försök med regionalt självstyre i Sverige. I det uppdrag vi har från Riksdagen ingår att vi skall utveckla regionens infrastruktur. Vi arbetar för att hela länet ska bli så attraktivt som möjligt för de som arbetar och bor här och vi är övertygande om att den här uppgörelsen bidrar till det, säger Roger Kaliff, ordförande i Regionförbundet i Kalmar län.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se