Telia får order av Belnet på IP transit

Telia International Carrier (Telia IC) har fått en order på 622 Mb IP transit från Belnet efter att en av Belnets huvudleverantörer har ansökt om ackordsförhandling. Belnet valde Telia IC för bolagets finansiella stabilitet kombinerat med ett heltäckande nät.
Belnet är Belgiens nationella nät för forskning, utbildning och offentlig service. Bolaget har landets största IP nät och erbjuder Internetuppkoppling till universitet, skolor, forskningsinstitut och myndigheter. - Telia IC erbjöd oss precis vad vi behövde och dessutom med ett mycket bra service- och underhållsavtal, säger Pierre Bruyère, VD Belnet. - Belnet är det tredje forskningsnätet som har valt oss, säger Erik Heilborn, VD Telia IC. Vi är redan en av GEANTS och Nordunets prioriterade leverantörer. Genom avtalet kommer vi att erbjuda ytterligare tusentals användare en Internetuppkoppling med mycket hög kvalitet. Om Telia International Carrier
Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag en av Europas ledande carriers för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier täcker Skandinavien, Europa och USA. Nätet täcker cirka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer och 120 platser för kunden att ansluta sig.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se