Telia flyttar in i Ericssons lokaler i Gårda

Telia och Ericsson har tecknat ett avtal om att Telia tar över Ericssons lokaler på Johan Willins gata i norra Gårda. Under 2003 får därmed merparten av Telias medarbetare i Göteborg en ny arbetsplats. Totalt kommer drygt 1 000, av Telias 1 600 medarbetare i Göteborg, att sitta i lokalerna.
Den totala lokalytan är på 24 750 m2 och Telia tar över Ericssons befintliga hyresavtal som gäller till och med december 2009. Fastighetsägare är AMF Pension. Flytten är ett led i Telias strävan att samlokalisera verksamheten på Telias 19 största orter. Målsättningen är att radikalt minska antalet hyresavtal och därmed minska hyreskostnaderna. I Göteborg har Telia i dagsläget verksamhet på i huvudsak nio adresser. - Genom flytten kommer vi att minska våra kostnader, underlätta samordningen mellan olika enheter samt inte minst få en tydligare Telia-profil i Göteborg, säger Lars Härenstam, platschef för Telia i Göteborg och personaldirektör i Teliakoncernen. Hela Telias verksamhet i Göteborg planeras flytta till den nya adressen. Undantaget är Skanova, Telias nätbolag, som redan flyttat in i nya lokaler på Kilsgatan på Gullbergs Strand. Lokalerna blir lediga under 2003 då Ericsson samlar verksamhet från i huvudsak Gårda och Skår i nya lokaler på Lindholmen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se