Telia flyttar in i nya lokaler i Västra Hamnen

Telia och Wihlborgs har tecknat ett avtal om att Telia ska flytta in i Wihlborgs nya kontorshus som ska byggas i Västra Hamnen. Under våren 2004 får därmed merparten av Telias medarbetare i Malmö en ny arbetsplats. Totalt kommer drygt 600, av Telias 750 medarbetare i Malmö, att sitta i lokalerna.
Den totala lokalytan är på cirka 12 000 kvm. I höst tas det första spadtaget och bygget av den nya fastigheten påbörjas. Genom flytten kommer Telia att minska sina kostnader, underlätta samordningen mellan olika enheter och inte minst få en tydligare Telia-profil i Malmö. Flytten är ett led i Telias strävan att samlokalisera verksamheten på Telias 19 största orter. Målsättningen är att radikalt minska antalet hyresavtal och därmed minska hyreskostnaderna. I Malmö har Telia i dagsläget verksamhet på i huvudsak nio adresser. - Det är oerhört kul att vi fått till en lösning som innebär att vi kan samla merparten av Telias verksamhet i Malmö. Detta bäddar för ett ännu effektivare arbetssätt mellan olika Teliabolag. Det är dessutom en klar signal till kunder och företag i branschen att Telia tycker att Öresundsregionen är en fortsatt viktig marknad, säger Bengt-Ove Andersson, platschef för Telia i Malmö. Hela Telias verksamhet i Malmö planeras flytta till den nya adressen. Undantaget är Skanova, Telias nätbolag, som inom kort flyttar in till en annan hyresfastighet i samma område.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se