Telia förser Belgacom med kapacitet

Telia International Carrier (Telia IC) och belgiska Belgacom utökar samarbetet för att säkra leveranserna på Belgacoms europeiska nät. Med anledning av det skakiga läget på telekommarknaden har Belgacom reserverat DWDM-kapacitet på Telias Vikingnät. Avtalet gäller inledningsvis i sex månader.
Telia IC ska leverera 36 våglängder som sammankopplar de europeiska städerna Bryssel, London, Paris, Strassbourg, Frankfurt, Düsseldorf och Amsterdam. Denna leverans säkrar kapacitetstillgången för Belgacoms Internetkunder. - Telia IC:s erbjudande var konkurrenskraftigt, de har en finansiell stabilitet och ett omfattande nät. Detta sammantaget gjorde att vi valde Telia IC, säger Bridget Cosgrave, VD för Carrier och Wholesale Business Unit, Belgacom. Telia och Belgacom har sedan tidigare avtal gällande telefonitjänster. Nyligen beställde även Belgacom en STM-1-uppkoppling för att ersätta kapacitet från konkursdrabbade KPNQwest. Lösningen att reservera kapacitet på Vikingnätet är ytterligare ett steg i det utökade samarbetet mellan de två bolagen. - Under det rådande marknadsläget i telekombranschen är det avgörande vilken carrier en operatör väljer. Leveranssäkerheten är av största betydelse för affärerna. Belgacom valde Telia IC just på grund av leveranstryggheten och vår finansiella styrka, säger Erik Heilborn, VD för Telia International Carrier. Telia har sedan tidigare ett välutvecklat "räddningsprogram" för att hjälpa kunder som drabbats av andra telebolags levereransproblem. Vid behov kan Telia IC säkra tillgången på kapacitet för dessa kunder inom 48 timmar och därigenom förhindra avbrott i kommunikationen. Denna effektiva lösning utgör en stor trygghet både för leverantörer och kunder.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se