Telia har kraftigt ökad kundtillväxt i Danmark

Telia Mobile ökade kraftigt antalet mobila kunder i Danmark till över 400 000 i början på juni månad. Kundtillväxten i Danmark ökade därmed med ca 40% i jämförelse med årsskiftet. Den kraftiga ökningen beror på ett antal framgångsrika försäljningskampanjer under våren kring nya abonnemangsformer.
Antalet mobila kunder ökade med över 112 000 jämfört med årsskiftet. En väsentlig del i ökningen är Telia Mobile Danmarks framgångsrika kampanjer under våren med bland annat den populära nya abonnemangsformen Telia Choice för privatkunder. Även på företagssidan har det varit en god tillväxt. - Det är glädjande att kunna visa på en så kraftig tillväxtökning och vi ser med tillförsikt fram på en fortsatt positiv utveckling i Danmark, säger Kenneth Karlberg, affärsområdeschef och VD, Telia Mobile AB. Utbyggnaden av det nationella GSM 900-nätet i Danmark pågår och kommer innan årets slut vara fullt utbyggt enligt licensvillkoren. Med det nya nätet kan Telia erbjuda ytterligare konkurrenskraftiga och landstäckande mobila tjänster i Danmark.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se