Telia kopplar upp Mörrum och Svängsta med ADSL-bredband

Telia ger snart ca 2 024 hushåll i Mörrum och 1 025 hushåll i Svängsta chansen att kunna spela och surfa på nätet eller arbeta hemifrån med hög överföringshastighet till fast pris med Telia ADSL Bredband. Det innebär att ca 85 procent av invånarna i Karlshamns kommun har tillgång till Telia ADSL Bredband.
Med Telia ADSL bredband får kunden i dagsläget en överföringshastighet på ca 0,5 Mbit/s mot Internet utan att man behöver gräva en meter eftersom man utnyttjar det vanliga telenätet. Förutom hastigheten är det den obegränsade tillgången till nätet och det fasta priset och möjligheten att prata i telefon och surfa samtidigt, som lockar många att skaffa bredband. - På drygt två år har Telia rullat ut ADSL till i stort sett hela landet och kopplat upp mer än 200 000 hushåll. 75 procent av Sveriges hushåll har möjlighet att få ADSL och efterfrågan är väldigt stor. Familjer med barn utgör vår största kundgrupp eftersom de är "kommunikationsintensiva" och behöver kunna surfa och prata i telefon samtidigt och ha kontroll på kostnaderna. När man väl fått sitt ADSL har också beteendet ändrats så att datorn och Internet successivt blivit ett naturligt inslag i en stor del av vardagen, berättar Åke Nilsson, regionchef i Småland och Blekinge. De som bor maximalt 4,5 kilometer ledningsvägen från sin ADSL-utbyggda telefonstation har nu möjlighet att beställa bredband. Först måste kundtjänsten undersöka att det finns plats för fler kunder i stationen. När det är klart ska uppkopplingen ta maximalt tio arbetsdagar. Berörda hushåll kommer att informeras ytterligare.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se