Telia och Telenor i nätverksavtal värt flera miljoner euro

Från och med i dag är Telia International Carrier (Telia IC) Telenors nya europeiska nätverksleverantör. Beslutet är fattat mot bakgrund av att Telia IC är en av de få starka leverantörer som är kvar på marknaden. Telia IC blir Telenors huvudleverantör av kapacitet och IP-transit till deras europeiska nät. Det totala ordervärdet uppgår till flera miljoner euro.
Relationen mellan Telenor och Telia IC är stark sedan flera år och har spelat en viktig roll i Telenors val av ny huvudleverantör. För Telia IC är Telenor en prioriterad kund då de är finansiellt starka och har en långsiktig inställning till utvecklingen på marknaden. - Vi ökar våra marknadsandelar varje dag, säger Erik Heilborn, VD Telia International Carrier. Affären med Telenor är en viktig hörnsten i vår utveckling, samtidigt som det finns en bra potential i Telenor, eftersom Norges bredbandsutveckling håller på att få upp farten. För Telenors miljoner kunder som använder nätverket varje dag är det säkert tryggt att veta att deras uppkoppling nu är bärgad. Dagens affär berör kunder i New York, Amsterdam, Paris, London, Frankfurt, Köpenhamn, Stockholm och Oslo. Fakta: Telia IC tillhandahåller Telenor med IP-transit och kapacitetstjänster. Kapaciteten är från 155 Mbps upp till 2,5 Gbps. IP-tjänsterna berör flertalet STM-4. Om Telia International Carrier
Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag en av Europas ledande carriers för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier täcker Skandinavien, Europa och USA. Nätet täcker cirka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer och 120 platser för kunden att ansluta sig.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se