Telia tar nya order

Telia International Carrier stärker sin marknadsposition genom att ta nya kunder och order.
Den gångna veckans turbulens kring den holländske operatören KPNQwest har medfört en markant ökad tillströmning av nya kunder till Telia IC. - De två senaste veckorna har inneburit mer än en fördubbling av nytagna order. Att redan idag tala om ett trendbrott är dock för tidigt. Marknaden är fortfarande turbulent, säger Erik Heilborn, VD Telia International Carrier. Telekommarknaden har under en längre tid skakats av nedläggningar och konkurser. För Telia IC:s del har det gångna kvartalet inneburit en möjlighet att öka bolagets marknadsandelar. Genom sitt nya koncept "Telia Shadow Network" erbjuder Telia IC sina potentiella kunder möjligheten till snabba och flexibla lösningar. Shadow Network innebär att: 1. Potentiella kunderna kan säkra kapacitetstillgången via Telia IC om befintlig leverantör drabbas av leveransstörningar. 2. Telia IC:s befintliga kunder ges möjlighet att uppgradera sina nät och få helhetslösningar med förkortade leveranstider. 3. Samtliga kunder erbjudes integrerade tjänstepaket med IP, kapacitets- och samlokaliseringstjänster. Shadow Network innebär att Telia IC snabbt rör sig mot målet att vara en av topp tre operatörerna i Europa. - Marknaden är oerhört turbulent och vi har sett hur våra konkurrenter har gått i konkurs eller ackordsförhandlingar. Vi har under en längre tid varit förberedda och kunnat ta fram lösningar anpassade till denna situation, avslutar Erik Heilborn.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se