Telia telemöte billigare och enklare att använda

Telia lanserar en ny enklare telemötestjänst, Telemöte Direkt, och sänker samtidigt priset från 3,10 kronor till 3 kronor per minut på vardagar mellan klockan 08-18 och mer än halverar priset övrig tid från 3,10 kronor till 1,50 kronor. Priserna gäller från den 17 juni 2002.
Med Telia Telemöte Direkt behöver kunden bara boka en enda gång. Kunden får då ett telefonnummer och en egen personlig kod. Tjänsten står sedan öppen 24 timmar om dygnet. Mötesdeltagarna sammankallas enkelt via telefon eller e-post. Mötesavgiften för ett Telia Telemöte Direkt är 3 kronor per minut och deltagare på vardagar mellan klockan 08-18 och halva priset, 1,50 kronor, övrig tid. - Den lägre samtalstaxan på kvällar och helger välkomnas inte minst av föreningar och organisationer, som ofta har möten förlagda till dessa tider, säger Christer Flink, produktchef för Telia Telemöte. Nytt är också att de deltagare i telemöte, som använder en fast telefon, kan ringa in till mötet via ett 020-nummer och slipper därmed att betala den vanliga samtalsavgiften. Telia Telemöte Direkt kan med fördel kombineras med Telia Telemöte Webb, där deltagarna via Internet och sin dator kan samarbeta under mötets gång. Marknaden för mötestjänster, dit telemöten hör, har vuxit explosionsartat på senare år och börjar nu närma sig en miljard bara i Sverige. Det är främst lågkonjunkturen som gjort att företagen på allvar börjat se över sina kostnader. Större företag är de som mest frekvent använder sig av mötestjänster. Ofta rör det sig om företag med många kontor, spridda i Sverige, utomlands eller inom större städer som Stockholm och Göteborg.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se