Telias halvårsrapport januari-juni 2002 offentliggörs 25 juli

Telia och Sonera, som meddelat sina planer om ett samgående, har kommit överens om att publicera sina respektive halvårsrapporter samma dag. Telia kommer att publicera sin halvårsrapport januari-juni 2002 torsdagen den 25 juli, dvs en dryg vecka tidigare än planerat.
Telia och Sonera kommer att hålla var sin press- respektive telefonkonferens senare samma dag och vid olika tidpunkter. Mer information kring press-och telefonkonferens kommer att meddelas från respektive företag i god tid före den 25 juli.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se