Färre telefonproblem trots fortsatta åskoväder

De ovanligt många åskovädren över Sverige tycks fortsätta och skadorna efter blixtnedslag gör att många fortfarande saknar telefon. Totalt var på torsdagen ungefär 5000 hushåll i landet utan telefon på grund av åskans härjningar. - Det är 3000 färre än för två veckor sedan, men fortfarande mer än tre gånger så många som normalt, säger Cia Edlund, pressansvarig på Telias nätbolag Skanova.
Bohuslän och Dalsland är det område i landet som drabbats hårdast av åskan. Där saknar fortfarande omkring 600 hushåll telefon. Andra områden som berörs är Karlstadregionen där ungefär 300 är utan telefon och delar av Medelpad och Jämtland där lika många saknar fungerande telefonförbindelser. Servicepersonal arbetar dygnets alla ljusa timmar och alla tänkbara resurser sätts in för att reparera felen. Avbrutna semestrar och helgarbete har blivit rutin och övertidsuttaget är högt. Just nu lagar man ungefär 2000 fel per dag. Man prioriterar de som fått vänta längst. När alla fel är åtgärdade är i dag svårt att förutse. - Det beror helt och hållet på om vi får ytterligare åskoväder över landet, säger Cia Edlund. Vi har också ett ansvar för personalen. De måste få vila mellan de långa och ansträngande arbetspassen. Skanova, satsar varje år 10-tals miljoner för att förbättra åskskyddet. Genom skyddsanordningar på till exempel telestationer kan man lindra skadeverkningarna. Men åsknedslag orsakar ändå stora skador varje år. - Åskskador är ofta omfattande och det är svårt att snabbt överblicka konsekvenserna för telenätet. Skadorna kräver dessutom stora arbetsinsatser på skadeplatsen. Det är en förklaring till varför arbetet är så pass tidsödande, säger Cia Edlund. På Telias kundtjänst tar man just nu emot ungefär 3000 samtal per dygn. Det är ungefär dubbelt så många som normalt. Väntetiderna kan därför i vissa fall bli lite längre. - Vi har tidvis en ansträngd situation i våra kundtjänster, säger Hans G Larsson, presschef på Telia Sverige. Vi beklagar och hoppas att kunderna har överseende med detta.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se