Telia AB - Delårsrapport januari - juni 2002

Telia AB - Delårsrapport januari - juni 2002

Andra kvartalet i korthet: Koncernens nettoomsättning ökade 1% till 14 346 (14 203) MSEK - Kärnverksamheten +6%.

:: Underliggande EBITDA förbättrades 19% till 3 587 (3 014) MSEK - Kärnverksamheten +12% :: Marginalen ökade till 25 (21)% :: Rörelseresultatet uppgick till 119 (988) MSEK och har belastats med 482 MSEK för omstrukturering :: Investeringar i produktionsanläggningar (CAPEX) sjönk till 2 091 (3 666) MSEK och det operativa kassaflödet uppgick till 1 472 MSEK :: EU godkände samgåendet med Sonera den 10 juli Kommentar från Anders Igel, VD och Koncernchef: - I den turbulens som råder på marknaden står Telia starkt. Fokuseringen på kärnverksamheten och pågående effektiviseringar börjar ge resultat. Vi kommer nu att ytterligare kund- och resultatorientera Telia för att bättre ta till vara vår styrka på hemmamarknaden. - Vi ser att mobilanvändandet har ökat på samtliga nordiska marknader och vi har stärkt vår marknadsposition inom bredband, inte minst i företagssegmentet. - Resultatutvecklingen i den internationella carrierverksamheten är inte tillfredsställande. Därför pågår nu också en genomgripande översyn för att komma fram till hur vi snabbast möjligt ska kunna nå positivt kassaflöde. - Det är glädjande att det planerade samgåendet med Sonera fick EU:s godkännande. Det gör att vi kan driva förberedelsearbetet med full kraft.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20040904BIT31620/wkr0006.pdf Delårsrapport