Telia förvärvar franska och Italienska tillgångar från KPNQwest

Telia International Carrier (Telia IC) har ytterligare stärkt sin position i Frankrike och Italien genom att expandera sitt fiberbaserade Viking Nät genom förvärv av tillgångar i KPNQwest's franska dotterbolag.
I avtalet med KPNQwest's konkursförvaltare har Telia IC fått tillgång till ett kanalisationsbaserat fiberoptiskt nät mellan Paris-Lille samt Paris-Kehl (Tyskland). Avtalet omfattar även en metro-ring i Paris. IP, SDH och våglängdsutrustning (DWDM) är en viktig del i avtalet. - Denna investering representerar några få procent av vår årliga investeringsbudget och kommer att ge oss betydande närvaro i en av Europas telekomintensivaste regioner, säger Erik Heilborn, vd Telia IC. Avtalet inkluderar även sträckorna Paris-Lyon-Marseille-Turin-Milano, Lyon Geneve och Lille-Calais om tredjeparts underhållsleverantör tillhandahåller marknadsmässiga villkor. Förvärvet ökar betydligt Telia IC's existerande nät i regionen. Om Telia International Carrier
Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag en av Europas ledande carriers för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier täcker Skandinavien, Europa och USA. Nätet täcker cirka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer och 120 platser för kunden att ansluta sig.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se