Telia levererar IP-transit till NORDUnet

Telia International Carrier (Telia IC) har fått i uppdrag att leverera global IP-transit till det nordiska universitetsnätverket NORDUnet som binder samman forskningscentra i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
Avtalet möjliggör för NORDUnet att skicka global IP-transit via Viking Network, Telia IC´s infrastruktur för internettrafik. - Vi är nöjda med Telias förmåga att tillhandahålla IP-transit med kort varsel till NORDUnet, säger Peter Villemoes, NORDUnets General Manager. Det innebär att vi kan garantera fortsatta leveranser av NORDUnets tjänster. Sedan tre år tillbaka samarbetar NORDUnet och Telia. Telia IC levererar kapacitet till nätverket. Nätet har fortlöpande uppgraderats och har nu en kapacitet på 2.5 Gbit. Dessutom levererar Telia kapacitet till NORDUnet för deras deltagande i utvecklingsprojektet 6NET. - NORDUnets fortsatta förtroende styrker oss i vår uppfattning att Telia IC´s finansiella styrka och kvalitet i leveranserna är det marknaden prioriterar, säger Erik Heilborn, VD Telia International Carrier. Om Telia International Carrier
Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag en av Europas ledande carriers för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier täcker Skandinavien, Europa och USA. Nätet täcker cirka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer och 120 platser för kunden att ansluta sig.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se