Telia samlar verksamheten i Kalmar

Telia har tecknat ett hyresavtal med det kommunägda fastighetsbolaget Kifab. Avtalet innebär att Telias personal i Kalmar nu kommer att samlokaliseras i den tidigare Candelia-fabriken.
Under våren 2004 får cirka 230 anställda i Kalmar en ny arbetsplats i den tidigare Candelia-fabriken på Norra vägen/Borgmästaregatan. I höst påbörjas ombyggnaden för att möta Telias behov. Den totala lokalytan är på 4 700 kvadratmeter fördelat på två plan. Genom flytten kommer Telia att minska sina kostnader, underlätta samordningen mellan olika enheter och inte minst få en tydligare Telia-profil i Kalmar. Flytten är ett led i Telias strävan att samlokalisera verksamheten på Telias 19 största orter. Målsättningen är att radikalt minska antalet hyresavtal och därmed minska hyreskostnaderna. I Kalmar har Telia i dagsläget verksamhet på i huvudsak tre adresser. - Det är oerhört kul att vi fått till en lösning som innebär att vi kan samla merparten av Telias verksamhet i Kalmar. Detta bäddar för ett ännu effektivare arbetssätt mellan olika Teliabolag. Det är dessutom en klar signal till kunder och företag i branschen att Telia tycker att Småland är en fortsatt viktig marknad, säger Staffan Skeppe, platschef för Telia i Kalmar. Redan idag har Telias Kundtjänst sin verksamhet i de aktuella lokalerna. Undantaget är IT-Services datorhall och dess personal i Kalmar. De kommer att sitta kvar i befintliga lokaler.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se