com hem uppgraderar bredbandsnätet till EuroDocsis

com hem implementerar den nya standarden för kabelnät, Euro-Docsis. Euro-Docsis är standard för internet- och datatjänster över kabel-tv näten i stora delar av Europa.
Uppgradering av com hems nät började successivt under sommaren på sju orter över hela Sverige; Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala, Västerås samt Helsingborg. Idag använder ca 75 procent av com hems bredbandsuppgraderade hushåll EuroDocsis. Resterande orter kommer att uppgraderas framöver. - Det nya systemet är en framtidssäker teknik och innebär att nya modemfabrikat med nya spännande funktioner såsom trådlös PC-access, inbyggd brandvägg, switch- och routerfunktion, kommer ut på marknaden. Vi är därför extra glada att kunna erbjuda våra kunder samma standard som övriga Europa, kommenterar Per Nilsson, VD på com hem. Den nya europeiska standarden heter Euro-Docsis v1.1. där "DOCSIS" står för Data-Over-Cable-System-Interface-Standardisation. Euro-Docsis utnyttjar större returkapacitet, upp till 60 mhz, samt ger bättre modulering med QAM. com hem har i samband med Euro-Docsis tecknat avtal med modemleverantörerna Scientific Atlanta och Motorola. com hem erbjuder underhållning via analog- och digital kabel-tv, bredbandsaccess samt ett antal interaktiva tjänster till konsumenter och fastighetsägare. För mer info se www.comhem.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se