Ny strategi för Telia International Carrier

- - Verksamheten begränsas till grossistförsäljning med inriktning på stora kunder samt tjänster på lönsamma delar av det helägda nätet. - - Omfattande omstruktureringsprogram genomförs. - - Positivt kassaflöde förväntas under 2003 - justerat för omstruktureringskostnaderna. - - Avsättning för omstruktureringskostnader på cirka 3,5 miljarder SEK belastar resultatet under 2002, huvudsakligen under tredje kvartalet. - - Nedskrivning av fasta tillgångar med cirka 6,0 miljarder SEK under tredje kvartalet.
- Den nya strategin gör det möjligt för oss att nå lönsamhet samtidigt som vi bibehåller möjligheten att ta del av den framtida marknadstillväxten, säger Telias VD och koncernchef Anders Igel. Den nya strategin gör att vi räknar med att kunna vända carrieraffären så att den blir kassasflödespositiv under 2003 - justerat för omstruktureringskostnaderna. Utvecklingen på telekommarknaden med lägre förväntad tillväxt inom bredband, förseningar av 3G-utbyggnaden och obestånd bland konkurrerande carriers har medfört en dramatisk utveckling på den internationella carriermarknaden. Turbulensen har lett till långsammare marknadstillväxt, ökad risk och lägre tillgångsvärden i branschen. På grund av denna marknadsutveckling har det varit nödvändigt att förändra strategin för Telias internationella carrierverksamhet, vilket också lett till behov av omstrukturering. Ny strategi Mot bakgrund av marknadsutvecklingen har Telias styrelse fattat beslut om en ny strategi för Telia International Carrier. Den nya strategin är resultatet av den sedan tidigare kommunicerade översynen av Telias internationella carrierverksamhet. Syftet har varit att klargöra hur den internationella carrierverksamheten kan bli kassaflödespositiv så snabbt som möjligt. Den nya inriktningen innebär att Telia International Carrier ska erbjuda kapacitets- och IP-tjänster på grossistnivå till stora kunder på de lönsamma delarna av det helägda europeiska och transatlantiska nätet. Telia International Carrier ska även fortsättningsvis driva sitt IP-nät samt driva sina peeringpunkter och anslutningar i Europa och USA. Den internationella telefoniaffären kommer att fokusera på samtrafikavtal och bilaterala avtal. Omstruktureringprogram Verksamhetens nya affärsfokus leder också till en omstrukturering som innebär att Telia ska avveckla verksamheten i Asien, avveckla den nationella återförsäljningsverksamheten av telefoni i Storbritannien samt att i USA upphöra med att offerera nationella kapacitetstjänster. Samlokaliseringsaffären skall avvecklas. Antalet kommersiella anslutningspunkter i nätet ska minskas avsevärt. Resurserna för försäljnings-, ekonomi-, administrations- och kundtjänstfunktioner kommer att centraliseras till Sverige. Omstruktureringen leder till en betydande minskning av antalet kontor och teknikfastigheter liksom till minskade kostnader för drifts- och underhållskontrakt samt hyrda förbindelser. Nya International Carrier kommer att kunna driva en global verksamhet med mindre än hälften av dagens personalstyrka på cirka 800 personer. Förändringen berör anställda både i och utanför Sverige. - Det är viktigt att understryka att det är våra befintliga kundåtaganden som kommer att styra takten och omfattningen av omstruktureringen, fortsätter Anders Igel. Finansiella konsekvenser Den nya internationella carrierverksamheten förväntas bli kassaflödespositiv under 2003, justerat för omstruktureringskostnaderna. Omstruktureringen kräver reservavsättningar på cirka 3,5 miljarder SEK, vilket kommer att påverka 2002 års resultat, huvudsakligen under tredje kvartalet. I 2001 års resultat gjorde Telia en nedskrivning av tillgångar till ett värde av 3,0 miljarder SEK, nedskrivningen gjordes med hänsyn tagen till dåvarande marknadsläge. Marknadsutvecklingen samt den mindre omfattningen av den nya verksamheten medför att Telia måste omvärdera sina tillgångar. Därför kommer Telia att skriva ner de fasta tillgångarna med cirka 6,0 miljarder SEK under tredje kvartalet 2002. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag, Telia International Carrier, erbjuder IP-, kapacitets- och telefonitjänster till stora kunder på utvalda stora destinationer i Europa och i New York. Tjänsterna baseras på Vikingnätet, som är Telias europeiska och transatlantiska högkapacitetsnät, IP-nätverket med Internet-peeringpunkter i Europa och USA samt ett antal internationella telefoniväxlar. Forward-Looking Statements This press release contains forward-looking statements regarding the timing of Telia's exchange offer to Sonera's shareholders and warrantholders. Statements that are not strictly historical statements, including statements about Telia's and Sonera's beliefs and expectations, constitute forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements are subject to risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. Telia and Sonera are under no obligation to, and expressly disclaim such obligation to, update or alter their forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. Cautionary Disclaimer/Legend The combination of Sonera and Telia will be implemented through an exchange offer made by Telia to all shareholders of Sonera. This press release is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell shares of Sonera. Any offer in the United States will only be made through a prospectus which is part of a registration statement on Form F-4 filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC"). Sonera shareholders who are U.S. persons or are located in the United States are urged to carefully review the registration statement on Form F-4 and the prospectus included therein, the prospectus, the Schedule TO and other documents relating to the offer that will be filed by Telia with the SEC because these documents contain important information relating to the offer. You are also urged to read the related solicitation/recommendation statement on Schedule 14D-9 that will be filed with the SEC by Sonera regarding the offer. You may obtain a free copy of these documents after they are fil ed with the SEC and other documents filed by Telia and Sonera with the SEC at the SEC's web site at www.sec.gov. Once such documents are filed with the SEC, you will also be able to inspect and copy the registration statement on Form F-4, as well as any documents incorporated by reference therein, the Schedule TO and the Schedule 14D-9 at the public reference room maintained by the SEC at 450 Fifth Street, NW, Washington, D.C. 20549. Please call the SEC at 1-800-SEC-0330 for further information about the public reference room. These documents may also be obtained free of charge by contacting Telia AB, Investor Relations, SE-12386 Farsta, Sweden. Attention: External Communications and Investor Relations (tel: +46 8 7137143, or Sonera, Teollisuuskatu 15, P.O. Box 106, FIN-00051 SONERA, Finland. Attention: Investor Relations (tel: +358 20401). YOU SHOULD READ THE PROSPECTUS AND THE SCHEDULE 14D-9 CAREFULLY BEFORE MAKING A DECISION CONCERNING THE OFFER.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se