Telia har beslutat om sänkt samtrafikavgift

Telia Mobile har fattat beslut om att sänka samtrafikavgiften i GSM-nätet från 0,92 kr till 0,88 kr per minut. Den nya nivån gäller från och med den 1 oktober 2002.
Telia Mobile är skyldig att hålla en kostnadsbaserad samtrafikavgift för sitt GSM-nät. Utfallet från den årliga kalkyl som nu är klar visar att kostnaderna gått ned och Telia Mobile sänker därför samtrafikavgiften. Samtrafikpriset är det pris som operatörer tar ut från andra operatörer när de nyttjar varandras nät.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se