Telia tecknar avtal för inplacering i master

Telia Mobile AB har idag skrivit ramavtal med 3G-operatören Hi3G angående inplacering i master.
Ramavtalet innebär att Telia Mobile AB på affärsmässiga grunder upplåter sina befintliga master i Sverige för ytterligare inplacering av motpartens UMTS-antenner där utrymmet så tillåter. På motsvarande sätt får nu Telia Mobile tillgång till inplacering hos Hi3G. -Det är glädjande att vi nu har slutit ett avtal som grundar sig på sunda affärsmässiga principer som samtliga inblandade parter är nöjda med, säger Kenneth Karlberg, VD, Telia Mobile AB. Telia Mobile har sedan tidigare ramavtal om mastinplaceringar med Orange samt Tele2.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se