TeliaSonera färdig med årets konsultupphandling

TeliaSonera färdig med årets konsultupphandling

För att täcka behov av förvaltning och utveckling av applikationer och
infrastrukturella tjänster har TeliaSonera gjort en ny årsupphandling.
Under förra året anlitades cirka 70 olika utpekade IT/Telecom-
leverantörer. Inför 2003 har målsättningen varit att kraftigt minska
antalet leverantörer. Det antal man nu tecknar avtal med har stannat vid
drygt 20.

Förutom ett färre antal leverantörer har målsättningen för 2003 varit
att kunna koncentrera koncernens köp mot de utvalda samt att minska
andelen timpris-baserade resursköp. Istället satsar TeliaSonera på att
upphandla definierade projekt och utredningar till fasta priser. På så
vis minskas riskexponeringen och en bättre kostnadskontroll uppnås.

De utvalda leverantörerna är:

Accando, Accenture, Cap,CyberCom, E-Work, Frontec, IBM, Infosys, IT-
Arkitekterna, Ki Consulting Know It, Manpower-Elan, NBMS/AMS,
SchlumbergerSema, Sigma, Syntronic, Teleca, Telia Promotor, TietoEnator,
Validation, Wipro, WM-Data och ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers.

Avtalen börjar gälla från årsskiftet 2003 och är ettåriga med ett
optionsår.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Bo Bendrot, TeliaSonera, tel 070-548 96 97
bo.b.bendrot@telia.se

TeliaSonera är Nordens ledande telekommunikationsföretag. Koncernens
hemmamarknad är Norden och Baltikum. TeliaSoneras huvudinriktning är att
bättre tillmötesgå sina kunder inom kärnverksamheten och att skapa värde
för sina aktieägare genom starkare resultat och kassaflöden. TeliaSonera
är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro
formaomsättning per 31 dec 2001 var 80,9 miljader SEK och antalet
anställda 30 juni 2002 var 30 045.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00760/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00760/wkr0002.pdf