TeliaSonera färdig med årets konsultupphandling

För att täcka behov av förvaltning och utveckling av applikationer och infrastrukturella tjänster har TeliaSonera gjort en ny årsupphandling. Under förra året anlitades cirka 70 olika utpekade IT/Telecom-leverantörer. Inför 2003 har målsättningen varit att kraftigt minska antalet leverantörer. Det antal man nu tecknar avtal med har stannat vid drygt 20.
Förutom ett färre antal leverantörer har målsättningen för 2003 varit att kunna koncentrera koncernens köp mot de utvalda samt att minska andelen timpris-baserade resursköp. Istället satsar TeliaSonera på att upphandla definierade projekt och utredningar till fasta priser. På så vis minskas riskexponeringen och en bättre kostnadskontroll uppnås. De utvalda leverantörerna är: Accando, Accenture, Cap,CyberCom, E-Work, Frontec, IBM, Infosys, IT-Arkitekterna, Ki Consulting Know It, Manpower-Elan, NBMS/AMS, SchlumbergerSema, Sigma, Syntronic, Teleca, Telia Promotor, TietoEnator, Validation, Wipro, WM-Data och ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers. Avtalen börjar gälla från årsskiftet 2003 och är ettåriga med ett optionsår.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se