Enkelhet och service bakom framtida tillväxt

Enkelhet och service bakom framtida tillväxt

Enkelhet och service ska vara de två ledstjärnorna för TeliaSonera i
framtiden. Under de kommande sju åren ska TeliaSonera omstöpas till ett
genuint serviceföretag genom omfattande förenkling av verksamheten.

Under temat "Enkelhet gör allting möjligt" lanserade TeliaSoneras VD och
koncernchef Anders Igel igår Vision 2010 för 850 chefer från
TeliaSoneras marknader i Norden, Baltikum, Ryssland, Turkiet och
Eurasien, som samlats i Stockholm.

- Telekomutvecklingen de senaste 150 åren har gjort saker och ting
alldeles för krångliga i telekombranschen, säger Igel och pekar ut
enkelhet som den främsta vägen för att nå visionen att bli ett genuint
serviceföretag år 2010.

- Enkelhet i alla avseenden är den absolut viktigaste aspekten för att
kunderna ska använda våra nya tjänster mer. Detta är nyckeln till
tillväxt framöver, fortsätter Igel.

Utvecklingen av TeliaSoneras Vision 2010 har involverat ett stort antal
anställda i företaget. 700 chefer och anställda har varit direkt
engagerade i processen och ytterligare 3000 anställda har varit aktiva
via företagets intranät.

- Vi tror att en bred och noggrann förberedelsefas är en nödvändig
förutsättning för att detta ska genomföras. Nu börjar vi genast införa
allt detta i vårt arbete, säger Igel.

TeliaSonera kommer inte att jämföra sig med de traditionella
konkurrerande operatörerna.
- Telekomoperatörer ligger långt ifrån vad som kan uppfattas som riktigt
bra service idag, och i de marknader vi är verksamma har vi redan ett
bra utgångsläge, fortsätter Igel. Vi ska ytterligare öka våra ambitioner
och istället jämföra oss med de ledande företagen inom den europeiska
tjänstesektorn som flygbolag, hotell och restauranger.

Ett icke-teknikfokus utgör de centrala delarna i visionen.
- Vi tror att människor är trötta på allt prat om olika system,
teknikförkortningar och olika tekniska tillämpningar. Våra kunder bryr
sig inte om det är fast mobilt eller internet som ligger bakom våra
tjänster. Vi vill att våra tjänster ska fungera oavsett teknik,
förklarar Igel. Det kommer att ta tid innan vi når det målet, men jag är
övertygad om att vi redan år 2005 kommer att se ordentliga
förbättringar.

- För mig är Vision 2010 en början på något nytt och ett fullständigt
integrerat TeliaSonera. Effektiviseringsåtgärder och synergieffekter
fortsätter naturligtvis, men nu har det sammanslagna bolaget en gemensam
riktning, avslutar Anders Igel.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras Presstjänst, tfn +020-775830

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00140/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00140/wkr0002.pdf