Ledningsförändringar i TeliaSonera

Ledningsförändringar i TeliaSonera

TeliaSonera har idag utsett Harri Koponen till Chef för resultatenheten
TeliaSonera International. TeliaSonera stärker därmed ledningsfunktionen
i den internationella verksamheten. Enheten omfattar TeliaSoneras
internationella innehav i Finturbolagen, den ryska mobiloperatören
MegaFon, den turkiska mobiloperatören Turkcell och den internationella
carrierverksamheten.

Aimo Eloholma, nuvarande chef för resultatenheten TeliaSonera
International, kommer att fortsätta inom enheten med operativt ansvar
och han kommer att rapportera till Harri Koponen.

Terje Christoffersen, som är ansvarig för TeliaSoneras verksamhet i
Danmark, kommer att efterträda Harri Koponen som chef för den operativa
koncernenheten Marketing, Products and Services. De danska
verksamheterna kommer tills vidare att rapportera direkt till Kenneth
Karlberg, som är chef för resultatenheten TeliaSonera Norge, Danmark,
Baltikum.

"Den nuvarande utvecklingen i Ryssland och Turkiet tillsammans med
tillväxt-möjligheterna i TeliaSonera International kräver att vi stärker
vår ledningsfunktion inom detta område," kommenterar TeliaSonera
koncernchef Anders Igel. "Vi ser med tillfredsställelse att vi kan få
Terje till huvudkontoret. Han kommer att bli ett välkommet tillskott
till TeliaSoneras ledning. Terje har bred erfarenhet från tidigare
uppgifter både inom TeliaSonera och externt. Detta kommer att vara
viktigt i hans nya för koncernen mycket viktiga uppgift."

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressmeddelandet som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer, andra prognoser och andra
fördelar av transaktionen är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin
natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och
osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och
förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför
TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och
händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita
uttalanden av framtidskaraktär.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras Presstjänst, tfn 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00170/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00170/wkr0002.pdf