TeliaSonera Finland meddelar antalet mobilkunder för tredje kvartalet

TeliaSonera Finland meddelar antalet mobilkunder för tredje kvartalet

TeliaSonera Finlands mobilkunder uppgick till 2 441 000 vid utgången av
tredje kvartalet 2003. Föregående kvartal var antalet kunder i Finland 2
471 000. Kundomsättningen (churn) var 21,8 procent mot föregående
kvartalets 10,2 procent.

TeliaSonera Finland anser att förändringen beror på det stora antalet
samtalstids- och tilläggserbjudanden på mobilmarknaden i Finland i
samband med införandet av mobil nummerportabilitet från och med den 25
juli i år.

TeliaSonera Finland meddelar antalet mobilkunder för tredje kvartalet
före koncernens delårsresultat. Genom detta vill bolaget att marknaden
får en korrekt bild av situationen när Numpac Oy i början av oktober
offentliggör det totala antalet porterade mobiltelefonnummer i Finland.
Numpac Oy är ett bolag som de i Finland verksamma mobiloperatörerna
TeliaSonera Finland Oyj, Radiolinja och DNA har grundat för att
administrera nummerportabiliteten.

För att möta den ökade konkurrensen på den finska marknaden lanserar
TeliaSonera Finland en ny abonnemangsform med namnet Sonera One. Sonera
One består av en enhetlig prissättning med ett pris för nationella
samtal på 0,16 euro per minut samt ett pris för nationella SMS på 0,12
euro per meddelande.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressmeddelandet som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer, andra prognoser och andra
fördelar av transaktionen är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin
natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och
osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och
förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför
TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och
händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita
uttalanden av framtidskaraktär.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00430/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00430/wkr0002.pdf