TeliaSonera knyter ihop svenska lantbrukskooperationen

TeliaSonera knyter ihop svenska lantbrukskooperationen

TeliaSonera ska leverera ett kommunikationsnät till den svenska
lantbrukskooperationen. Avtalet omfattar en WAN-lösning till vilken
cirka 350 orter ska anslutas. Ordern är totalt värd cirka 100 Mkr.

TeliaSonera tecknar avtal med två aktörer inom Lantbrukskooperationen.
Dels är det IT-företaget Conagri, som ägs av Swedish Meats och Svenska
Lantmännen. Dels är det LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Även övriga
företag inom lantbrukskooperationen har möjlighet att ansluta sig till
avtalet.

Primärt ska WAN-lösningen knyta samman huvudkontoren på Swedish Meats
och Svenska Lantmännen. LRF gör motsvarande för sin koncern. När hela
nätverket står klart, kommer även mindre enheter att vara anslutna - som
till exempel mindre kontor, produktionsanläggningar och Granngårdens
butiker som är Svenska Lantmännens butikskedja.

De aktuella orterna kommer att anslutas till nätverket via en rad olika
access-former, alltifrån fiberanslutningar till ADSL-förbindelser. Till
och med access-former som ännu inte är fullt lanserade kommer att
användas.

- Det är just det här som är TeliaSoneras styrka. Att kunna ta fram en
kundunik lösning för de stora kunderna. Där vi paketerar våra
standardtjänster på ett lite annorlunda sätt och kompletterar med ett
serviceåtagande, säger Anders Gylder, vd segment storföretag,
TeliaSonera Sverige.

Ytterligare information till journalisten kan lämnas av:
Torbjörn Larsson, pressansvarig TeliaSonera Sverige, 070-527 20 33


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00400/wkr0002.pdf
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00400/wkr0001.doc