TeliaSonera sänker priser i Sverige

TeliaSonera sänker priser i Sverige

TeliaSonera sänker priset till slutkund på samtal under kvällar och
helger från Telias fasta nät till mobiltelefoner anslutna till
Tele2/Comviqs och Vodafones mobilnät. Sänkningen sker den 24 oktober
2003.

TeliaSonera som operatör sänker också samtrafikavgiften till sitt GSM-
nät från 0,88 kr till 0,82 kr per minut.

Effektiviseringar inom TeliaSonera Sverige möjliggör sänkningen av
samtrafikavgiften. Än så länge ser TeliaSonera inte motsvarande
sänkningar hos andra operatörer på marknaden. Det finns ett direkt
samband mellan det pris som kunderna får betala och samtrafikavgiften,
som de olika operatörerna betalar för att använda varandras nät. I dag
råder en obalans i samtrafikavgifterna mellan mobiloperatörerna och
Marie Ehrling, VD TeliaSonera Sverige, bedömer att prisbilden på den
svenska mobiltelemarknaden skulle kunna se annorlunda ut.

- I dag tillåts våra konkurrenter ta mycket högre samtrafikavgifter än
vi gör, trots att TeliaSonera har en bättre geografisk täckning. Det
snedvrider konkurrensen och pressar upp priserna på den svenska
mobilmarknaden. Vi hoppas att den nya lagen om elektronisk kommunikation
kommer att ändra på det. Den dag vi har rättvisa samtrafikavgifter, den
dagen kommer vi också att se sjunkande priser på samtal till mobilnäten,
säger Marie Ehrling.

Samtrafikavgiften är den avgift som mobiloperatörer tar ut av varandra i
respektive nät. TeliaSonera Sverige är enligt lag skyldig att hålla en
kostnadsbaserad samtrafikavgift. Eftersom TeliaSonera Sverige
kontinuerligt har ökat sin effektivitet är det nu möjligt att genomföra
ytterligare en sänkning av sin samtrafikavgift. Vodafone och Tele2 får
nu betala 0,82 kr per minut för samtal till TeliaSoneras nät. Samtidigt
begär de att TeliaSonera Sverige ska betala upp till 1,90 kr till
Vodafone respektive 1,85 kr till Tele2.

Telias nya kundpris från det fasta nätet, som gäller vardagar kl. 18:00-
08:00 samt helgdagar till Tele2/Comviqs och Vodafones mobilnät, innebär
en sänkning med 30 öre från nuvarande 2,25 kr till 1,95.

Priset till mobiler anslutna till Telias nät är oförändrat 1,50 kr per
minut under samma tid. På samtliga samtal tillkommer en öppningsavgift
på 45 öre. På vardagar kl. 08:00-18:00 är priset oförändrat 2,95. Till
mobiler i Telias nät är priset 2,50 kr under samma tid.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Ola Kallemur, Presschef, TeliaSonera Sverige, 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressmeddelandet som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer, andra prognoser och andra
fördelar av transaktionen är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin
natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och
osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och
förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför
TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och
händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita
uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00430/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00430/wkr0002.pdf