TeliaSonera satsar på EDGE i Finland för att öka hastigheten i mobilnätet

TeliaSonera satsar på EDGE i Finland för att öka hastigheten i
mobilnätet

Redan under hösten kommer TeliaSoneras kunder i Finland kunna börja
använda sig av EDGE-tekniken som möjliggör snabbare mobila datatjänster.
TeliaSonera ser även över hur tekniken ska kunna användas på de övriga
hemmamarknaderna i Norden och Baltikum.

TeliaSonera bedömer att EDGE kommer att bli ett viktigt komplement till
övriga mobila tekniker som dagens befintliga GSM, GPRS, WLAN och
kommande UMTS. EDGE-tekniken ger extra kapacitet och högre
överföringshastigheter där täckning redan finns. Befintliga nät kan
uppgraderas med EDGE i samband med redan inplanerade uppgraderingar.

TeliaSoneras kunder i Finland kommer att kunna använda sig av sina
tjänster via EDGE i takt med att EDGE-mobiler lanseras på marknaden.
Parallellt ser även TeliaSonera över hur EDGE kan användas som ett
komplement till andra tekniker på de övriga hemmamarknaderna i Norden
och Baltikum där behov uppstår.

- Det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder en hög kvalitet
på våra mobila datatjänster oavsett teknisk lösning. EDGE-tekniken
påskyndar utvecklingen av mobila datatjänster och fungerar som ett
komplement till övriga mobiltekniker inklusive UMTS. På den svenska
marknaden kan EDGE vara ett komplement och alternativ i vissa områden,
säger Anders Igel, TeliaSoneras VD och koncernchef.

Fakta om EDGE-tekniken
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) är en teknik för att skicka
paketförmedlad data i GSM-nätet med en överföringshastighet som är 2-3
gånger snabbare än dagens GPRS-teknik. EDGE använder sig av befintligt
900/1800 MHz-band och ingår i de GSM-licenser som operatörerna idag
innehar. En utbyggnad av EDGE-tekniken är möjlig i befintlig
infrastruktur och ger en mycket god befolkningstäckning. Mobiltelefoner
som stödjer EDGE-tekniken krävs för att kunna använda sig av tjänster
via EDGE.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressmeddelandet som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer, andra prognoser och andra
fördelar av transaktionen är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin
natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och
osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och
förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför
TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och
händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita
uttalanden av framtidskaraktär.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00380/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00380/wkr0002.pdf