TeliaSonera tecknar serviceavtal med Rikspolisen

TeliaSonera har tecknat ett ramavtal med Rikspolisstyrelsen (RPS) avseende service- och underhåll på dator- och kommunikationsutrustning. Avtalet löper över två år och är värt cirka 70 Mkr.
Avtalet är ett helhetsåtagande och omfattar feldiagnos och felavhjälpning på polisens dator- och kommunikationsutrustning. På de allra viktigaste systemen är åtgärdstiden fyra timmar.
Totalt omfattas 56 000 produkter av avtalet. Det handlar om servrar, lagringsskåp, bandrobotar, kryptoutrustning, LAN-produkter, PC-arbetsplatser, bärbara PC, skrivare och UPS på samtliga platser i landet där polisen har verksamhet.
Det är Flextronics Network Services AB, TeliasSoneras enda underleverantör i avtalet, som står för utförandedelen i avtalet.
Torbjörn Larsson, pressansvarig TeliaSonera Sverige, 070-527 20 33.
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se