Datum för TeliaSoneras finansiella rapportering 2004

Datum för TeliaSoneras finansiella rapportering 2004

TeliaSonera kommer under 2004 att distribuera sina finansiella
rapporter och hålla ordinarie bolagsstämma enligt följande:


Bokslutskommuniké januari-december 2003 onsdag 11 februari
Delårsrapport januari-mars 2004 onsdag 28 april
Bolagsstämma onsdag 28 april
Delårsrapport januari-juni 2004 onsdag 28 juli
Delårsrapport januari-september 2004 onsdag 27 oktober


_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30


Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00560/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00560/wkr0002.pdf