Nytt nummer till massanrop - Världens Barn-galan först ut när 099 ersätter 0718

Den 1 november ändrades prefixet för Telias massanropstjänst, Telia MegaCall, från 0718 till 099. Bytet sker successivt och kommer vara helt genomfört den 1 februari 2004. Orsaken till förändringen är att Post- och telestyrelsen beslutat om ändrad nummerplan för massanropstjänsten.
Världens Barn-galan (Radiohjälpen), som sänds i Sveriges Television den 8-9 november, blir det första stora evenemanget som använder 099 som prefix. Vid den här typen av insamlingar ställer Telia upp till självkostnadspris. När samtalspriset är 9,90 kr går 8,50 kr oavkortat till välgörande ändamål. Av resterande 1,40 kr går 0,28 kr bort i moms. Resterande 1,12 kr ska täcka Telias kostnader för att genomföra sitt uppdrag.
Telia MegaCall är en tjänst som gör det möjligt att på kort tid besvara ett mycket stort antal telefonsamtal. På en timme kan upp till fem miljoner samtal besvaras. Tjänsten används för till exempel omröstningar, opinionsmätningar, insamlingar och tävlingar via telefon.
Det är viktigt att de som vill delta i insamlingar, omröstningar eller liknande verkligen kommer ihåg att slå hela numret inklusive prefixet 099. Annars hamnar deras samtal hos andra kunder, vilket kan vara mycket störande då de stora evenemangen går av stapeln. Alla som ringer ett 099-samtal får en bekräftelse på sin medverkan via en talsvarsmaskin. Samtalet kostar enligt gällande avgift oavsett om kunden kommer fram till TV-programmet, släpps fram som vinnare eller endast får besked via talsvarsmaskinen.
Hans G Larsson Pressansvarig TeliaSonera Sverige - Privatsegmentet telefon: 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se