Telia blockerar datorer som skickar spam

Telia blockerar datorer som skickar spam

I dag måndag klockan 12.00 inleder Telia arbetet med att omedelbart
blockera internettrafiken till och från datorer som skickar skräppost,
så kallad spam.
Anledningen är att den globala mängden spam hotar Internets verksamhet
och att svenska datorer, utan ägarens vetskap, nyttjas av avsändare av
skräppost världen över.
- Tillgången till Internet är en av de tjänster Telia erbjuder som
underlättar livet för människor och är enkelt att använda, men denna
flodvåg av spam som vi ser nu skapar kostnader och krångel för våra
kunder och vi accepterar inte det, säger Marie Ehrling, VD TeliaSonera
Sverige.

På kort tid har antalet anmälningar som avser spam och virus
tiofaldigats från cirka 300 till cirka 3 000 per dygn. En enda
virussmittad dator kan på ett enda dygn skicka mer än 100 000 spam. Spam
och virus har utvecklats till ett globalt problem. Öppenheten på
Internet hotas då alltfler operatörer hindrar trafikutbyte mellan
varandra. Enligt beräkningar utgör nu spam cirka hälften av all e-post
världen över. Företagskunderna drabbas av kraftigt stigande kostnader i
förlorad produktivitet och bandbredd. Privatpersoner får dagligen
överfyllda brevlådor med oseriösa och många gånger illegala erbjudanden.
Detta leder till att allt fler operatörer hindrar trafikutbyte mellan
varandra. Därmed riskeras en av de grundläggande idéerna med internet om
ett snabbt, fritt, billigt och enkelt utbyte av e-post människor och
företag emellan världen över att gå förlorad.

I kampen mot spam och virus har tiden blivit en mycket viktig faktor.
Två veckor mellan upptäckt och blockering av datorer som skickar spam är
inte längre acceptabelt. Eftersom infekterade datorer varje dygn kan
skicka hundratusentals nya spam måste de blockeras direkt efter
upptäckt.

De datorer som blockeras är främst sådana som har infekterats av så
kallade trojaner och därefter, utan kundens vetskap, används för att
skicka enorma mängder spam. På Telia betonar man att det inte handlar om
en permanent blockering. Så fort man får kontakt med kunden erbjuder man
hjälp att lösa problemet för att därefter häva blockeringen.

Telia införde i mars i år ett skydd som innebär att Telias nät inte
släpper igenom e-post från kända avsändare av skräppost. Adresserna
matchas mot ett register som upprättas av den operatörsoberoende
organisationen MAPS (Mail Abuse Prevention System). Med detta skydd
räknade man med att minska mängden skräppost som når kunderna med mellan
50 och 75 procent. Beräkningar visar att skyddet har klarat uppsatta
mål, men på grund av den senaste tidens dramatiska ökning av den totala
mängden skräppost blir upplevelsen hos den enskilda kunden alltför ofta
den rakt motsatta.

Utöver redan vidtagna åtgärder planerar Telia att så snart som möjligt
införa ett generellt skydd mot virus på både inkommande och utgående e-
post samt skydd mot spam också på e-post som adresseras till mottagare
utanför Telias eget nät.
- Men det räcker inte att vi som levererar internettjänster agerar,
säger Marie Ehrling. Lagstiftaren, rättsvårdande myndigheter,
konsumentorganisationer och givetvis alla som använder Internet måste
med alla till buds stående medel göra sitt för att hejda fortsatt
spridning av spam och virus.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliasSoneras
Presstjänst 020-77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00440/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00440/wkr0002.pdf