Telia gör det enklare att byta bredbandsoperatör

Telia gör det enklare att byta bredbandsoperatör

För den som önskat byta till en annan leverantör för sitt bredband har
ändringen ibland tagit lång tid. TeliaSonera Sverige har nu tagit
initiativ till att bytet ska kunna ske snabbt och enkelt oavsett
operatör och teknik.

En ny metod har presenterats för övriga bredbandsoperatörer för att
underlätta ett snabbt och enkelt byte av bredbandstjänst för såväl
företags- som privatkunder.

Redan idag håller TeliaSonera Sverige i ett operatörs-samarbete för att
uppnå smidiga övergångar för kunder som velat byta mellan de ADSL-
operatörer som använder TeliaSoneras Sveriges ADSL-teknik.

Kunden behöver i dessa fall bara anmäla sig till sin nya operatör som
sedan förser TeliaSonera Sverige med det underlag som krävs för att i
ett slag föra över kunden.

Den nya metoden innebär att ett byte ska vara lika enkelt när en kund
vill byta till - eller från - en operatör som har egen
bredbandsutrustning i TeliaSonera Sveriges telestationer.

Ett test för att synkronisera tiden för ned- och uppkoppling av
abonnemangen har redan fallit väl ut. Förutsatt att alla parter följer
den nya metoden ska problemet med väntetiderna vara ur världen. Eftersom
arbetet kommer att vara manuellt fram till sommaren bygger den på ett
gott samarbete mellan operatörerna.

Metoden har även presenterats för Post- och telestyrelsen.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, pressansvarig på Nät & Produktion, TeliaSonera
Sverige, tel, 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00580/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00580/wkr0002.pdf