TeliaSonera pilottestar iJack(TM) - ett nytt sätt att leverera innehåll till mobiltelefoner

TeliaSonera pilottestar iJack(TM) - ett nytt sätt att leverera innehåll
till mobiltelefoner

Tjänsten iJack(TM) är ett nytt sätt att leverera innehåll till
mobiltelefoner. Med hjälp av tjänsten kan ett företag snabbt och enkelt
förmedla musik, videobilder, animationer, spel, program, information
eller mobilkuponger till sina målgrupper från en iJack(TM)-utrustning.
Utrustningen kan installeras i affärer, köpcentrer, biografer,
konsertsalar och lokaler där folk rör sig.

I början av december börjar TeliaSonera testa tjänsten i Finland med
fyra utvalda pilotföretag. Tjänsten är ett tillskott till en
tjänsteleverantörs medieutbud, men den kan även användas t.ex. för
företagets interna kommunikationsbehov och för att underlätta
kommunikationen med myndigheterna. Det innehållslevererande företaget
bestämmer vilket innehåll tjänsten ska ha och användaren väljer det som
intresserar honom. Det kostar inget för slutanvändaren att ladda ner
innehållet i sin mobiltelefon.

iJack(TM) fungerar med mobiltelefoner som har Bluetooth-access och ledigt
minne. Under testperioden stöder tjänsten telefonmodellerna Nokia 3650,
3660, 6600, 7650 och N-Gage. Även andra tillverkares
mobiltelefonmodeller kommer att stödas.

iJack(TM) är en helhetstjänst som inkluderar iJack(TM)-utrustning,
leverans och underhåll av utrustningen, rapportering och
systemadministration samt distribution av innehåll till iJack(TM)-
utrustningen, varifrån kunderna kan hämta informationen. TeliaSonera
erbjuder företagskunderna både ett webbgränssnitt och ett helautomatiskt
programgränssnitt för administration av tjänsteinnehållet. Via dessa kan
företagen definiera innehållet på sina iJack(TM)-serviceställen.
Innehållet överförs från detta system till iJack(TM)-utrustningen via
GPRS-nätet i intervall som kunden fastställt. iJack(TM)-innehållet kan
variera från dag till dag.

- Vår uppfattning är att iJack(TM) kommer att bidra till att påskynda
utvecklingen av 3G-tjänster. Tjänsten erbjuder ett mångfasetterat
informationsinnehåll för mobiltelefoner redan idag, eftersom Bluetooth-
tekniken gör det möjligt att snabbt överföra stora filer. Tjänsten
kompletterar TeliaSoneras 3G-tjänster. Om pilottesten av iJack(TM) är
framgångsrik kommer vi att överväga att utöka den till våra övriga
marknader, säger Niklas Sonkin, Senior Vice President, TeliaSonera AB,
Marketing, Product and Services.

Utrustningen för iJack(TM) har utvecklats i samarbete med det
amerikanska företaget WideRay, där TeliaSonera innehar en ägarandel.
WideRay är TeliaSoneras partner i USA, där bolaget tillhandahåller en
motsvarande tjänst. De pilotföretag som valts är elektronikföretagen
Musta Pörssi Merituuli i Esbo och Jättipörssi i Vanda, Filmbolaget
Finnkino och telebutikskedjanTelering. Företagen kommer att informera om
sina egna serviceställen under pilottestperioden.

För ytterligare information till journalister kontakta:
Timo Korpela, President, Sonera Corp. USA, tfn +1 408 455 2905,
e-post Timo.Korpela@teliasonera.com

Tapio Koskinen, direktör, TeliaSonera Finland, tfn +358 40 5574766,
e-post: tapio.koskinen@teliasonera.com

Kimmo Seppänen (försäljning & marknadsföring), direktör, TeliaSonera
Finland, tfn+358 400 523747 e-post: kimmo.seppanen@teliasonera.com

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031127BIT01030/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031127BIT01030/wkr0002.pdf