Skanova-nät ger Osby tätposition i Skåne

Skanova-nät ger Osby tätposition i Skåne

Idag avslutas bredbandsutbyggnaden i Osby kommun. Därmed får Osby som en
av de första kommunerna i Skåne ett eget kommuntäckande redbandsnät.
Avtalet om tecknades i maj i år och redan nu kan merparten av
kommuninvånarna surfa med hastigheter på upp till 2 Mbit/sekund.
Från och med februari kan vissa slutkunder dessutom få överförings-
hastigheter på hela 8 Mbit/sekund.

Till skillnad från de övriga kommunerna i Skåne valde Osby Skanova-
alternativet när upphandlingen skedde tidigare i år.

- Detta alternativ gav oss möjlighet att få bredbandet utbyggt snabbare
och med mycket bättre spridning till glesbefolkade områden. Vi kunde
inte som de andra kommunerna I Skåne vänta i två år på att få bredband
och till skillnad från dem är vi ju uppkopplade redan idag.

Förhoppningsvis gör detta att fler får möjlighet att arbeta hemifrån
samt att vi kan locka till oss nya företag till Osby kommun. Vi hoppas
också att Osby skall kunna dra fördel av det intresse som nu tycks
finnas för att flytta till utkanterna av större befolkningscentra och
genom en klar bredbandslösning bli en attraktiv inflyttningsort, säger
kommunstyrelsens ordförande Erland Nilsson.

Hela 85 procent av hushållen och 89 procent av företagen i Osby kommun
kan få tillgång till bredbandsnätet. Nätet är operatörsoberoende vilket
innebär att privatpersoner kan välja mellan sju olika ADSL-operatörer
och företagskunder mellan åtta olika ADSL-operatörer.

Centralorten Osby och samhällena Hökön, Lönsboda, Visseltofta, Esseboda
och Killeberg har kopplats samman av ett fibernät med 1 Gbit/s
ethernetkapacitet. På de respective orterna har telestationerna
uppgraderats till ADSL-kapacitet.

Alla hushåll och företag inom 5,5 kilometers avstånd från de
uppgraderade telestationerna kan utnyttja tjänsten. Från och med den
första februari 2004 kommer nätet - beroende på ADSL-leverantör -
dessutom att ha kapacitet på upp till 8 Mbit/sekund för de slutkunder
som bor inom 3,5 kilometer från telestationen.

- En av de främsta anledningarna till att så många kommuner och län i
landet har valt Skanova för sin bredbandsutbyggnad är att vi med hjälp
av ADSL-tekniken kan nå en så stor del av kommunernas invånare, även på
glesbygden. Detta kombinerat med snabb och effektiv utbyggnad gör vårt
erbjudande attraktivt, kommenterar Susanne Jacobsson, chef för
TeliaSonera Network Sales.

Skanova-nät har under året levererats till ett stort antal kommuner och
län med stora avstånd mellan centralorter och glesbygdsorter, exempelvis
Överkalix och Kalix i Norrbotten; Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå och
Kramfors i Ångermanland; Stenungsund, Tjörn och Orust i Bohuslän,
Norrköping, Valdemarsvik och Söderköping i Östergötland samt Örebro län
och Kalmar län.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, Presschef TeliaSonera Nät&Produktion, 070-562 00 74

TeliaSonera, som skapats genom ett samgående mellan Telia och Sonera, är
det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum.
TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och
NASDAQ. Pro formaomsättning per 31 dec 2002 var 81 miljader SEK (EUR 8.8
miljarder) och antalet anställda var 29 000.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00480/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00480/wkr0002.pdf