Skanova-nätet klart i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik

Skanova-nätet klart i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik

Nu har merparten av invånarna i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik
fått tillgång till det nya bredbandsnätet. Redan nu kan de flesta
beställa bredband med upp till 2 Mbit/s kapacitet.

Avtalet om bredbandsutbyggnad i kommunerna tecknades i maj i år. 35
orter har sedan dess kopplats samman genom fiberoptiskt nät eller
radiolänk med mycket hög överföringskapacitet. På de respektive ort har
telestationerna uppgraderats till ADSL-kapacitet som utnyttjar det
befintliga telenätet och ger mycket hög täckningsgrad.

Närmare 80 procent av hushållen i Valdemarsvik och Söderköping och 93
procent i Norrköping får tillgång till nätet efter denna utbyggnad, som
driftsätts etappvis. Leveranserna har nu påbörjats i flertalet orter.
Sist ut i denna omgång blir Arkösund, där leveranserna beräknas påbörjas
i maj.

Boende inom 5,5 kilometers kabelavstånd från en uppgraderad telestation
kan få bredband med hastigheter på upp till 0,5 Mbit/s kapacitet.

- Det här är en välkommen julklapp till kommunens invånare. Utbyggnaden
av bredbandsnätet betyder mycket såväl för privatpersonerna i kommunen
som för utvecklingen och tillväxten inom näringslivet. Detta är också
ett viktigt steg för att ytterligare förbättra vår service till
medborgarna, och därför är det självfallet mycket glädjande att nätet
även når ut till de mer glesbefolkade delarna av kommunen, säger Mattias
Ottosson, ordförande i Norrköpings kommunstyrelse.

Skanova-nät har under året levererats till ett stort antal kommuner och
län med stora avstånd mellan centralorter och glesbygdsorter, exempelvis
Överkalix och Kalix i Norrbotten; Stenungsund, Tjörn och Orust i
Bohuslän, samt Örebro län och Kalmar län.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00970/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00970/wkr0002.pdf