Sveriges bästa täckning med Skanova-nät på Öland

Sveriges bästa täckning med Skanova-nät på Öland

I dag avslutas den sista etappen av bredbandsutbyggnaden i Mörbylånga.
Samtliga telestationer har fått bredband och kommunen har därmed
Sveriges bästa ADSL-täckning som når i princip alla på södra Öland.

Mörbylånga är den första kommunen i landet där samtliga telestationer
har uppgraderats till bredbandskapacitet. Med några få undantag kommer
därmed samtliga hushåll och företag att kunna ansluta sig.

Kommunen skrev avtal om utbyggnaden 2002. På följande orter är
bredbandsnätet redan färdigt: Alby, Algutsrum, Färjestaden, Glömminge,
Grönhögen, Gårdby, Kastlösa, Mörbylånga, Norra Möckleby, Skogsby, Stora
Frö, Södra Möckleby, Tveta och Vickleby. I sista etappen ingick orterna
Smedby, Näsby, Torngård, Segerstad, Skärlöv och Stenåsa.

- Bredbandet hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för
näringslivets utveckling i kommunen, och det ger oss samma
kommunikationsmöjligheter som i storstadsregionerna. Vi har haft en stor
efterfrågan från privatpersoner och företag och förhoppningsvis ger
denna utbyggnad fler personer möjlighet att jobba hemma, samtidigt som
vi hoppas kunna locka fler företag till kommunen, säger Saga
Sigvardsson, ordförande i Mörbylånga kommunstyrelse.

Hushåll och företag med högst fem kilometer till sin telestation kan få
bredband. Orterna har kopplats samman med ett fibernät med 1Gbit/s
ethernetkapacitet.

- Vårt erbjudande till kommuner och län bygger på kostnadseffektiv och
snabb bredbandsutbyggnad med väldigt hög täckningsgrad, även i
glesbygdsområden. Detta är möjligt tack vare att vi bygger ny
infrastruktur med fibernät och ADSL-noder kombinerat med att vi
utnyttjar det befintliga telenätet, säger Skanovas Susanne Jacobsson.

Skanova-nät har i år levererats till ett stort antal kommuner och län
med stora avstånd mellan centralorter och glesbygdsorter, exempelvis
Överkalix och Kalix i Norrbotten, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå och
Kramfors i Ångermanland, Stenungsund, Tjörn och Orust i Bohuslän,
Norrköping, Valdemarsvik och Söderköping i Östergötland samt Kalmar och
Örebro län.

Ytterligare information till journalisten kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, presschef TeliaSonera Nät & Produktion, 070-562 00 74


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00270/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00270/wkr0002.pdf