Telia beklagar återkommande teleavbrott i Gävle

Telia beklagar återkommande teleavbrott i Gävle

De senaste dagarna har Gävleområdet haft återkommande avbrott i det
fasta telefonnätet. Som mest har ca 45 000 kunder inte kunnat ringa och
avbrotten har vid varje tillfälle pågått i några timmar. Avbrotten beror
på att man arbetar med att komma tillrätta med ett svårlöst problem i en
huvudstation i centrala Gävle.

Det finns ett komplicerat och svårlokaliserat fel i den centrala
processor som styr huvudstationen i Gävle. Den centrala processorn är
huvudstationens "hjärna" som bl a styr teletrafiken till och från
kunderna. Allt pekar på att det rör sig om ett hårdvarufel, vilket
innebär att man måste byta ut olika komponenter i stationen.

För att komma till rätta med situationen har Telia kopplat in sitt
teknikstöd som nu kommer att söka orsaken till felet under trafiksvag
tid - det vill säga nattetid. Telia kommer att informera lokalradion
innan arbetet inleds.

- Vi beklagar att de återkommande avbrotten orsakat problem för så
många. Vi gör allt för att komma tillrätta med problemet så snabbt som
möjligt, säger Cia Edlund, TeliaSonera Sveriges presstjänst. I händelse
av avbrott står vi alltid i kontakt med SOS Alarm för att säkra 112-
numret. Det är SOS som kontaktar räddningstjänsten i kommunen som
bedömer om tillfälliga förbindelser skall upprättas.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00520/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00520/wkr0002.pdf