TeliaSonera och Tele2 kommer att köpa 3G-licens i Sverige

TeliaSonera och Tele2 kommer att köpa 3G-licens i Sverige

TeliaSoneras och Tele2:s gemensamma bolag Svenska UMTS-nät AB har
överenskommit med Orange Sverige AB om att köpa den fjärde 3G-licensen i
Sverige.

- Vi tror att våra kunder kommer att utnyttja mobilt Internet med email
och möjligheter att surfa från mobiltelefonen i stor omfattning. Då
kommer vi att behöva den extra kapacitet vi får genom den här licensen,
särskilt i större städer, säger Marie Ehrling, VD TeliaSonera Sverige.

TeliaSonera har sedan tidigare en delad licens med Tele2 i det
gemensamma bolaget Svenska UMTS-nät AB. Den nya licensen kommer inte att
ändra formerna för samarbetet.

Orange Sverige AB har i dag anhållit hos PTS om medgivande till en
överlåtelse till Svenska UMTS-nät av en licens enligt den nya lagen om
elektronisk kommunikation. Samtidigt har TeliaSonera och Tele2
informerat Konkurrensverket.

För att uppfylla kraven för den nya licensen kommer Svenska UMTS-nät att
utöka nätet i storstadsområdena. Kostnaderna för licensen och den extra
utbyggnaden kommer att rymmas inom befintligt lån. Den ökade kostnaden
kompenseras till fullo av de effektiviseringsvinster som görs då
trafiken tar fart i 3G-nätet, eftersom investeringen i extra frekvenser
kan ersätta en förtätad infrastruktur.

Överlåtelsen är villkorad av bland annat myndigheternas godkännande samt
godkännande av samtliga inblandade bolags styrelser.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Ola Kallemur, Presschef, TeliaSonera Sverige, 070 - 600 12 59

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och
Baltikum. I slutet av september 2003 hade TeliaSonera 11,558.000 mobila
kunder, 8,025.000 fasta kunder och 1,555.000 internetkunder. TeliaSonera
är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro
formaomsättning januari-september 2003 var 60 ,7 miljarder SEK (EUR 6,8
miljarder) och antalet anställda var 26 216.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00620/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00620/wkr0002.pdf